Lidmaatschap

Kom en speel Jeu de Boules, geef je ook op en wordt lid!!

 

Je kunt je aanmelden als lid van onze vereniging, door eerst enkele keren te komen meespelen, eventueel met instructie. Hierna kan je een inschrijfformulier invullen, en ben je lid van DBC Karro-Deux. Als lid ben je gerechtigd om toernooien en wedstrijden te spelen, en afhankelijk van je soort licentie ook toernooien in het hele land (en daarbuiten)!

DBC Karro-Deux is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Leden van DBC Karro-Deux zijn automatisch lid van de NJBB en krijgen een club-, jeugd-, of wedstrijdlicentie.

Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar wordt een gedeelte van de jaarbijdrage berekend. De contributie wordt in 2 delen geïncasseerd. (in januari helft contributie+licentie, en in juli de andere helft contributie).

 

 

Als u DCB Karro-Deux een warm hart toedraagt, dan kunt u vanaf €. 5,00 per kwartaal donateur zijn!

Opzeggen lidmaatschap: per kalenderjaar, voor 1 december schriftelijk bij de ledenadministratie.

Bankrekening: IBAN: NL33ABNA 051 23 25 545 t.n.c. DBC Karro-Deux.

Adres ledenadministratie:

DBC Karro-Deux p/a

Jan van Wageningen  p/a Hemmingalaan 5 7437 BA Bathmen   Email: ledenadministratie@karrodeux.nl

Opgeven kan ook om rechts het formulier in te vullen. U krijgt z.s.m. bericht