BESTUUR EN COMMISSIES

BESTUUR
Voorzitter: vacant voorzitter@karrodeux.nl
Secretaris: Fémy Cornel (0570) 671 009 secretaris@karrodeux.nl
Penningmeester: Gert-Jan van Noort 06 44 08 81 65 penningmeester@karrodeux.nl
Bestuurslid vacant
Bestuurslid Gert van den Burg
Accommodatie zaken: Gerard Brinkman 06 21 82 21 38 az@karrodeux.nl
Sporttechnische zaken: vacant tz@karrodeux.nl
PR / Sponsor zaken: André de Kort 06 24 28 79 31 pz@karrodeux.nl
CONTACTPERSONEN:
Barcommissie: Annelies Lescure en Frans Mijnen 06 28 12 32 34 of (0570) 833 000 barcommissie@karrodeux.nl
Mildred van Wageningen
Evenementen commissie: Gerard Brinkman 06 21 82 21 38 evenementen@karrodeux.nl
Wedstrijd commissie: Gilles Lescure (0570) 672 130 wedstrijdcommissie@karrodeux.nl
Sponsoring cie: Fémy Cornel (0570) 671 009 sponsoringcommissie@karrodeux.nl
PR-en Communicatie cie: Diona Alferink (0570) 613 060 prencommunicatie@karrodeux.nl
Accommodatie commissie: Frans Mijnen (0570) 833 000 accommodatiecommissie1@karrodeux.nl
Jan de Haan 06 53 57 31 03 accommodatiecommissie2@karrodeux.nl
Bacchuscommissie: Annelies Lescure 06 28 12 32 34 bacchuscommissie@karrodeux.nl
CONTACTPERSONEN -
Vertrouwenspersoon Corry Peters 06 16 78 69 32 vertrouwenspersoon@karrodeux.nl
Rommelmarkt Gerard van den Brink 06 45 89 89 47
Clubkleding Gerrie van den Berg (0570) 635427 clubkleding@karrodeux.nl
CLUBBLAD KARRODEUTJE
Clubblad Karrodeutje en Website:
Eindredactie: Fémy Cornel (0570) 671009 eindredactie@karrodeux.nl
Opmaak: Sandor Weijn 06 15 24 39 12 opmaak@karrodeux.nl
Webmaster: Roberto van Mierle webmaster@karrodeux.nl
LEDENADMINISTRATIE
Ledenadministratie: Gert Jan van Noort 06 44 08 81 65 ledenadministratie@karrodeux.nl
Adres Ledenadminstratie: DBC Karro-Deux
p/a Hemmingalaan 5 7437 BA Bathem

Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar wordt een gedeelte van de jaarbijdrage berekend.

De contributie wordt in 2 delen geïncasseerd. (in januari helft contributie+licentie, en in juli de andere helft contributie).

Als u DCB Karro-Deux een warm hart toedraagt, dan kunt u vanaf €. 5,00 per kwartaal donateur zijn!

Opzeggen lidmaatschap: per kalenderjaar, voor 1 december schriftelijk bij de ledenadministratie.

Bankrekening: IBAN: NL33ABNA 051 23 25 545 t.n.c. DBC Karro-Deux.

Maak een Gratis Website met JouwWeb