Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden

Het lidmaatschap is bindend telkens voor één jaar, het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december bij de ledenadministratie.

Contributie:

De contributie dient bij vooruitbetaling en via automatische incasso te worden voldaan per half jaar.

Door invulling van de lidmaatschapsaanvraag wordt ondergetekende geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud. 

Door het aanvinken van het vakje gaat u akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens door DBC Karro-Deux conform de Privacy Policy zoals is gepubliceerd op de website van DBC Karro-Deux

Zowel de Algemene voorwaarden voor de website van DBC Karro-Deux  alsmede het Privacy en Cookie beleid zijn hieronder te downloaden.

 

Algemene voorwaarden www. karrodeux.nl
PDF – 255,8 KB 622 downloads
Privacy en Cookie beleid
PDF – 242,6 KB 588 downloads